Missie

We willen met dit project:

Het ondernemend gedrag van de jongeren stimuleren
Doel is de leerlingen aan te zetten initiatieven te durven nemen en die concreet te laten uitwerken én uitvoeren. Creatief en origineel zijn, een bepaald doel vooropstellen, doorzettingsvermogen tonen om dat doel te bereiken, leren samenwerken en naar elkaar leren luisteren, zijn de belangrijkste doelstellingen.

Betrokkenheid van de jongeren realiseren
Die doelstelling kunnen we bereiken door in te spelen op de interesses van de leerlingen. Zij dragen dan ook een verantwoordelijkheid in functie van hun interesses: op het gebied van techniek, montage of taal.

Innoveren
Leerlingen leren interviews afnemen, maar ook de geïnterviewde leert gepast te reageren op de gestelde vragen. Via de montage van het opgenomen materiaal leren de leerlingen de essentie uit een conversatie halen. Wat is relevant en wat niet? Het project kan ook geïntegreerd worden in om het even welk vak.

Inspirerend werken
Met de inhoud kunnen we alle kanten uit zowel binnen als buiten de lessen.

Een betere analyse en beheersing van de interviewtechnieken
Interviewen is een kunst die je kunt leren. Er komen immers heel wat technieken bij kijken en die zijn aan te leren. Een goed interviewer is in de eerste plaats een goed luisteraar.
Typisch voor een interview is ‘het onverwachte, het niet te plannen element’. Je kunt immers niet voorspellen hoe de tegenpartij zal reageren, maar je kunt je eigen aandeel in de gesprekssituatie plannen en je tot op zekere hoogte verplaatsen in de rol van de andere.

Culturele verruiming
De leerlingen verslaan verschillende culturele activiteiten uit de regio, al dan niet schoolgerelateerd. Aangezien SpesFM ambieert de doelgroep “jongeren” aan te spreken, zullen bepaalde evenementen uit de culturele sfeer, die niet direct jongeren aanspreken of slechts een klein segment ervan, eventueel bij een ruimer publiek de interesse wekken. Samenwerking met de cultuurraad Kortrijk is hier aangewezen.